Perhomessut

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys edistää vesiensuojelua Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueilla. Vesiensuojeluyhdistys neuvoo, tutkii ja ohjaa hyvän vesien ja ympäristön tilan saavuttamiseksi. Yhdistys kokoaa yhteen alueen vesienhoidon toimijat, ylläpitää alueellista vesistökunnostajien verkostoa ja toteuttaa erilaisia yleishyödyllisiä hankkeita. KVVY tulee kertomaan virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimista ja niiden vaikutuksista Pirkanmaalla.